9. przegląd filmowy Echa Katynia

opublikowano: 12 kwietnia 2018
9. przegląd filmowy Echa Katynia lupa lupa

W kwietniu, w związku z 78. rocznicą Zbrodni Katyńskiej, w kilkunastu polskich miastach Instytut Pamięci Narodowej organizuje 9. przegląd filmowy Echa Katynia. W jego ramach zostaną pokazane filmy dotyczące Zbrodni Katyńskiej i innych represji komunistycznych.

Od 2010 roku Instytut Pamięci Narodowej corocznie w kwietniu organizuje przegląd filmowy Echa Katynia. Jest to szczególne wydarzenie mające na celu upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej. W repertuarze znajdują się dzieła reżyserów polskich i zagranicznych, będące refleksją nie tylko nad Zbrodnią Katyńską, ale także nad innymi zbrodniami systemu komunistycznego. Emitowane produkcje odnoszą się do relacji świadków zbrodni, konstrukcji sowieckiego systemu terroru, pokazują również dramaty rodzin ofiar zbrodni.

W tym roku przegląd już po raz szósty będzie miał wymiar ogólnopolski. Projekcje filmowe odbędą się w kilkunastu miastach Polski. Inicjatywa ma charakter edukacyjny, a wstęp jest bezpłatny. W wielu miastach projekcjom towarzyszą prelekcje historyczne, dyskusje z udziałem reżyserów, naukowców, dziennikarzy, producentów filmowych, a także członków rodzin zamordowanych.

Przegląd Echa Katynia, jak sama nazwa wskazuje, to nie tylko filmy o Zbrodni Katyńskiej. Jego ideą jest także prezentowanie produkcji, których tematyka wykracza poza sam Katyń. Należy pamiętać, że Mord Katyński nie był pierwszą zbrodnią reżimu stalinowskiego na Polakach. Przeprowadzona przez NKWD w latach 1937–1938 „operacja polska” była zakrojona na znacznie większą skalę. Następstw Zbrodni Katyńskiej możemy się doszukiwać również w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Ofiarami systemu komunistycznego byli żołnierze podziemia niepodległościowego, a sposób, w jaki ich mordowano, często przypominał ten z Katynia.

Wśród tegorocznych propozycji znajdą się filmy:

Nie pamiętam (54 min) – spektakl telewizyjny w reżyserii Mirosława Mamczura, opowiadający o tragicznych losach Polaków zamieszkujących Kresy Wschodnie, którzy po 17 września 1939 roku znaleźli się pod okupacją sowiecką.

Miałam Ojca w wyobraźni (22 min) – film, zrealizowany przez Tomasza Piotrowskiego z białostockiego oddziału IPN, opowiadający o przeżyciach Elżbiety Skrzypek, która nigdy nie poznała swojego ojca – kpt. Bolesława Skrzypka, oficera polskiego wywiadu wojskowego zamordowanego w Katyniu.

W jednej chwili… (12 min) – krótkometrażowy film dokumentalny opowiadający historię pani Marii Czernek, wdowy po Janie Borkowskim – aspirancie Policji Państwowej, zamordowanym w ramach Zbrodni Katyńskiej.

Rozstrzelać Polaków (52 min) – film w reżyserii Mirosława Majerana. Dotyczy on „operacji polskiej” – ludobójstwa dokonanego przez NKWD na Polakach zamieszkujących tereny ZSRS w latach 1937–1938.

Programy pokazów w poszczególnych miejscowościach można znaleźć na stronie: www.pamiec.pl/echakatynia.  

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/188426555214392/ 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła