Czytasz i klikasz - bądź blisko Polski gdziekolwiek jesteś!

Czy islam spotka Jezusa?

opublikowano: 20 czerwca 2016
Czy islam spotka Jezusa? lupa lupa

Polecamy - "Fronda" we "wSieci"!

CZY ISLAM SPOTKA JEZUSA? – magazyn Grzegorza Górnego w tygodniku „wSIECI”

I znów, jak przed wiekami, chrześcijaństwo skolonizowane mentalnie przez herezję (tym razem rozumu sekularnego) staje przed wyzwaniem pewnego siebie islamu. Jaki będzie wynik tego spotkania? Historia pokazuje, że własną tożsamość są w stanie ocalić i przenieść w kolejne pokolenia tylko ci, którzy pozostaną wierni ortodoksji – pisze Grzegorz Górny we wstępniaku do comiesięcznego dodatku specjalnego na łamach tygodnika „wSieci”.

W dodatku „wSieci” autorzy podejmują temat konfrontacji islamu z Europą. Piotr Ślusarczyk w artykule „Półksiężyc nad Starym Kontynentem” zadaje pytanie: Czy islam jest do pogodzenia z zasadami demokracji liberalnej i wartościami europejskimi? Zauważa jednak, że takie współistnienie kultur i religii, szczególnie na gruncie współczesnej Europy jest praktycznie niemożliwe: Największą przeszkodą w integracji muzułmanów w Europie jest islamska doktryna. Islam nie zna bowiem wielu fundamentalnych dla kultury europejskiej wartości, takich jak wolność sumienia, tolerancja religijna, rozdział Kościoła i państwa czy potępienie przemocy w relacjach między grupami społecznymi. Społeczeństwa zachodnie akceptują przemoc jedynie jako narzędzie obrony, nie zaś podboju.

W artykule „Trzecia ewangelizacja kontra trzeci dżihad” Dariusz Kwiecień pisze o dziele ewangelizacji w warunkach szybko rozszerzającego się islamu: Liczni prorocy nieszczęścia zapowiadają islamizację postchrześcijańskiej Europy w związku z prowadzonym trzecim dżihadem radykalizującego się islamu, którego forpocztą jest masowy napływ uchodźców na nasz kontynent. Nieliczni prorocy nadziei dostrzegają w tym samym procesie szansę na nawrócenie samego islamu. Zauważa jednocześnie, że o wiele skuteczniejsza i bezpieczniejsza mogłaby się wydawać ewangelizacja muzułmanów mieszkających już w Europie. Problemem naszego kontynentu jest jednak masowe wyrzeczenie się chrześcijaństwa przez jego mieszkańców. Zateizowane elity europejskie proponują mieszkającym tu muzułmanom oraz napływającym imigrantom i uchodźcom sekularyzację i wątpliwą multikulturowość. Reprezentanci islamu dziwnym trafem nie palą się do przyjęcia tego humanistycznego ateizmu. Co więcej, niektórzy z nich świadomie wycofują się z awansu społecznego w laickim społeczeństwie, w którym mogą ponieść uszczerbek na swojej wierze. To samowykluczenie ułatwia zaś ich radykalizację pod wpływem salafickich imamów przybywających coraz liczniej do Europy.

W artykule „Budowanie arki” prof. Andrzej Nowak zastanawia się nad przyszłością naszego bezpieczeństwa. Widzi w tym istotną rolę Polski. Powinniśmy się przygotować na falę uchodźców. Nie z Południa, nie z Syrii, z Afganistanu, z Libii czy z Iraku (choć z każdego z tych krajów mamy obowiązek moralny przyjmować tych, którzy jako chrześcijanie muszą uciekać stamtąd przed realizowaną już groźbą ludobójstwa) – ale przede wszystkim z Zachodu, z coraz bardziej przerażonego Zachodu, zwłaszcza tego nam najbliższego: europejskiego.

W dodatku również tekst Krzysztofa Wołodźki „Polski kłopot: wyrób elitopodobny” o tym, jak szkodliwe dla rozwoju państwa są elity pogardzające własnym narodem. Natomiast w materiale „Kobiety – ofiary feminizmu” Grzegorz Strzemecki pisze o destrukcyjnym wpływie na kobiety ideologii lewicowego feminizmu.

Dodatek specjalny pod redakcją Grzegorza Górnego w tygodniku „wSieci” - w sprzedaży od 20 czerwca br., także w formie e-wydania na http://www.wsieci.pl/e-wydanie.html 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła