Czytasz i klikasz - bądź blisko Polski gdziekolwiek jesteś!

Dobry wniosek to podstawa

opublikowano: 16 września 2016
Dobry wniosek to podstawa

Podstawowym narzędziem ubiegania się o dotacje jest wniosek. Przygotowuje się go najczęściej za pomocą specjalnego elektronicznego narzędzia, tzw. generatora. Czynność ta wymaga uwagi, staranności i projektowego podejścia. Każdy wniosek jest bowiem oceniany pod względem formalnym i merytorycznym.

Projektowe podejście

Każde przedsięwzięcie, na które chcemy uzyskać dofinasowanie, powinno stanowić zamknięty projekt, czyli zawierać ramy czasowe, zakres prac i zakupów oraz szczegółowy budżet. Formularze wniosków są skonstruowane tak, aby ułatwiać prezentację właśnie w ten sposób. W przypadku przedsięwzięć planowanych na dłuższy okres często dzieli się je dodatkowo na etapy. Rozpoczęcie realizacji projektu możliwe jest najwcześniej po złożeniu wniosku.

Często pojawiają się też ograniczenia co do terminu zakończenia. Trzeba to uwzględniać, przygotowując projekt. Działania i koszty, które uwzględniamy w projekcie, powinny być zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych dla danego typu dotacji. Jeżeli realizacja projektu będzie wymagała dodatkowych wydatków, nie uwzględniaj ich we wniosku, aby nie wprowadzać zbędnego zamieszania.

Realizacja każdego projektu powinna przynieść konkretne efekty. Te również muszą zostać określone we wniosku. Najczęściej formularz wniosku lub dokumentacja konkursowa zawierają listę tzw. wskaźników. Dzielą się one na wskaźniki produktu i rezultatu. Pierwsze określają konkretne parametry wynikające bezpośrednio z realizacji projektu, np. zakup środka trwałego. Wskaźniki rezultatu są skutkiem pośrednim realizowanych inwestycji, np. zwiększenie zatrudnienia.

Część wskaźników jest obligatoryjna. Ważne! Efekty wskazane we wniosku trzeba będzie uzyskać, udokumentować i utrzymać. Dla projektów inwestycyjnych okres trwałości będzie wynosił trzy (dla małych i średnich firm) lub pięć (dla firm dużych) lat po jego zakończeniu i rozliczeniu dotacji. W przypadku projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności nie dotyczących inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych zachowanie trwałości projektu oznacza utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej. Dlatego do określania wskaźników trzeba podchodzić z dużą rozwagą.

Krótko i rzeczowo

Wniosek staraj się pisać językiem prostym — zrozumiałym również dla osób spoza branży, której dotyczą. Unikaj skrótów myślowych i nie zakładaj, że jakaś informacja jest oczywistością, o której nie warto wspominać. W zdecydowanej większości przypadków oceniający nie mają możliwości, a nawet prawa, aby wnioskodawcę dopytać o szczegóły. Nie mogą natomiast przyznawać punktów na podstawie domysłów — jedyną podstawą do oceny jest dla nich to, co widzą czarno na białym. Wnioski podzielone są na punkty, w których trzeba odpowiedzieć na konkretne pytania. Nie warto się tu rozpisywać na tematy poboczne — tym bardziej że wiele generatorów ma ograniczenia objętości tekstu. Lepiej wykorzystać to miejsce na szczegółowy opis specyfiki planowanych zadań do realizacji, np. prac badawczych, rozwoju infrastruktury, zakupu środków trwałych czy określonych usług.

Monika Niewinowska

 

W PIGUŁCE

Ocena wniosków

FORMALNA

Sprawdzane jest m.in., czy wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, jest kompletny, podpisany i dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania.

Pozytywny wynik jest przepustką do oceny merytorycznej.

MERYTORYCZNA

Polega na przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania poszczególnych kryteriów.

Ocenie podlega m.in. stopień realizacji celu programu/działania, wykonalność techniczna, finansowa i organizacyjna.

Szczegółowych informacji na temat oceny wniosków szukaj regulaminach konkursów.

Więcej informacji o dotacjach szukaj na www.FunduszeEuropejskie.gov.pl i w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

 

powrót

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła