IV Kongres Ruchu „Europa Christi”

opublikowano: 16 lipca 2020
IV Kongres Ruchu „Europa Christi”

IV Kongres Ruchu „Europa Christi” odbywa się w dniach 17-19 lipca 2020 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach pod hasłem: Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego.

Kongres objęli patronatem: J. Em. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz – Kraków, J. E. Ks. Abp Stanisław Gądecki – przewodniczący KEP i J. E. Ks. Bp Jerzy Mazur – Biskup Ełcki.

 

Harmonogram Kongresu:

piątek 17 lipca:

 

15.00

– Otwarcie – Ks. dr Jacek Nogowski (prezes Fundacji Wigry)

– Wprowadzenie – ks. inf. dr Ireneusz Skubiś (Moderator Ruchu „Europa Christi”) – Polska Przedmurzem chrześcijaństwa

– Abp Stanisław Gądecki – Słowo Przewodniczącego KEP

 

Panel I

W 100. rocznicę urodzin św.  Jana Pawła II i roku beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego

 

15.45 – Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN O. Lublin) – Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II w normalizację stosunków między Państwem a Kościołem w Polsce po II wojnie światowej

16.15 – Ks. dr Jacek Nogowski – Dobro wspólne podstawą poszanowania człowieka w kontekście wyzwań społecznych

16.45 – Dyskusja

18.30 – Msza św. w kościele parafialnym

 

sobota 18 lipca:

Godność jako element stabilizacyjny osoby, rodziny i narodów

 

Panel II

Relacja Kościół-Państwo jako narzędzie obrony godności i normalności

9.30 – Msza św. w kościele parafialnym

10.20 – Jarosław Schabieński (IPN Białystok) – Jan Paweł II a Solidarność

10.40 – Dr Agnieszka Romanko (KUL) – Zasada niezależności i autonomii Kościoła i Państwa w nauczaniu społecznym Kościoła

11.00 – Dyskusja

11.15 – Przerwa

11.30 – Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN O. Lublin) – Podstawowe zasady relacji Kościół-Państwo w Polsce według Konkordatu i Konstytucji RP

12.00 – Mec. Marek Markiewicz – Aktualne problemy związane ze stosowaniem Konkordatu w Polsce

12.30 – Dyskusja

13.00 – Przerwa obiadowa

 

Panel III

Obrona godności osoby

14.30 – Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – Prawo wiernych chrześcijan do sakramentów świętych

14.50 – Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL – Aktualne problemy związane ze stosowaniem norm prawnych w Polsce dotyczące nauczania religii w szkołach publicznych

15.10 – Ks. dr hab. Paweł Kaleta (KUL)– Zdolność Kościoła do samofinansowania się wobec kryzysu ekonomicznego wynikającego ze stanu epidemii w Polsce. Aspekty prawne

15.30 – Dyskusja

15.45 – Przerwa kawowa

16.00 – ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW)– Przyczyna sprawcza zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim

16.30 – Prof. dr hab. Ryszard Maciejewski (UM w Lublinie) – Aktualne problemy dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków

17.00 – Dyskusja

 

niedziela 19 lipca:

Panel IV

Fundamenty dla Trójmorza

 

9.00 – Dr Pavol Mačala (Słowacja), Szkic realizmu wiary płuca wschodniego Europy świętego Jana Pawła II

9.20 – Dr Jan Parys, Trójmorze w Europie

9.40 – Dr Jacek Bartosiak (Instytut „Strategy & Future”), Rzeczpospolita jako oddzielny biegun cywilizacyjny w tej części świata

10.00 – Beata Daszyńska-Muzyczka (BGK), Wspólnota gospodarcza Trójmorza

10.20 – Lech Kołakowski (Poseł na Sejm RP; Komisja do Spraw UE oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Trójmorza), Infrastruktura Trójmorza – perspektywy i szansa na przyszłość

10.40 – Dr Henryk Siodmok, Wytyczne dla Konstytucji Trójmorza

11.05 – Dyskusja

11.30 – Podsumowanie i zakończenie – ks. inf. dr Ireneusz Skubiś (Moderator Ruchu „Europa Christi”)

12.00 – Msza św. w kościele parafialnym

 

Organizatorzy:

  • Fundacja „Myśląc Ojczyzna”
  • Fundacja Wigry Pro
  • Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach
  • Program „Niepodległa” na lata 2017-2022
  • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

Patronat Medialny: Martyria, Radio Białystok, Radio 5 tygodnik Sieci, portal wPolityce.pl

Kongres będzie transmitowany on-line: youtube.com/ParafiaWigry 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła