E-prenumerata

i

tylko 9,99 zł za miesiąc

Pod patronatem
Dnia:
Do:
Gdzie:
Warszawa

Konferencja o tożsamości narodowej polskiej emigracji

opublikowano: 11 czerwca 2015

Konferencja Przywództwo polonijne – jego rola i wpływ na zachowanie tożsamości narodowej polskiej emigracji odbędzie się 12–13 czerwca 2015 r. w budynku Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. K. Wóycickiego 1/3, bl. 21 w Warszawie.

Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie wielowątkowego tematu przywództwa polonijnego w aktualnej, emigracyjnej rzeczywistości. Przybliży ona historyczną złożoność i wagę przywództwa polonijnego, jego wpływ na zachowanie tożsamości narodowej w przeszłości oraz w kontekście dokonującej się obecnie wymiany pokoleniowej. Ze szczególną uwagą podjęty zostanie problem przywództwa wśród ostatniej fali emigracji po roku 2005. Organizatorzy pragną też przeprowadzić egzemplifikację najważniejszych dokonań prominentnych liderów polonijnych w polityce, ekonomii, kulturze i życiu społecznym krajów zamieszkania oraz znaczenia tych dokonań dla Polonii i Kraju pochodzenia. Ukazana zostanie rola Kościoła katolickiego oraz duszpasterstwa polonijnego w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej emigracji polskiej. Podobna prezentacja dotyczyć będzie także roli harcerstwa polonijnego. Dla organizatorów konferencji ważne jest nie tylko przedstawienie obecnej sytuacji, ale także umożliwienie uczestnikom nabycia w trakcie jej trwania praktycznych umiejętności w celu przezwyciężenia szeregu wyzwań jakie obecnie przed nimi stoją. Wielowątkowość i unikalność prezentowanych zagadnień, wysokiej klasy prelegenci – specjaliści w tematyce konferencji to jej atut. Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w tym ważnym wydarzeniu.

Konferencja jest organizowana przez Światową Radę Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych Katedrę Nauk Pomocniczych Historii UKSW oraz Kongres Polonii Amerykańskiej pod patronatem honorowym Jego Magnificencji ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW


Harmonogram konferencji

12 CZERWCA (piątek)

Godz. 9.00 –9.40

Inauguracja konferencji:

- mgr Walter Gołębiewski, Prezes ŚRBnP – powitanie gości i uczestników konferencji,

- wystąpienia gospodarza konferencji: Jego Magnificencji ks. prof. UKSW dr hab. Stanisława Dziekońskiego – Rektora UKSW,

- wystąpienie biskupa dr Wiesława Lechowicza – delegata ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej Konferencji Episkopatu Polski,

- wystąpienie Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP – Wojciecha Tycińskiego,

 - wystąpienie Wicemarszałka Senatu RP – Stanisława Karczewskiego,

- wystąpienie Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Longina Komołowskiego,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP – Adama Lipińskiego,

- wystąpienie posła Adama Kwiatkowskiego – członka Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP.

Godz. 9.40 - 10.00 Przerwa na kawę

Godz. 10.00-12.00 Problemy przywództwa polonijnego w wymiarze globalnym (panel I, moderator – prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki)

Mgr Walter Gołębiewski (ŚRBnP): Przywództwo polonijne – jego rola i wpływ na zachowanie tożsamości narodowej polskiej emigracji. Uwagi ogólne.

Dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński (Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie), Jerzy Czartoryski (Kongres Polonii Kanadyjskiej, Ottawa): Strategiczne cele Polonii.

Stefan Skulski (Związek Narodowy Polski w Kanadzie): Rola organizacji polonijnych w kształtowaniu i utrwalaniu relacji integralności międzypokoleniowej Polonii.

Ks. mgr Damian Szczepanik (ŚRBnP): Polonia jutra. Integracyjna inicjatywa Stanisława Brodzkiego jako przykład budowania przywództwa polonijnego.

Mec. Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski (Trybunał Stanu RP, ŚRBnP): Ustawa o podwójny obywatelstwie – wezwanie do aktywności Polonii.

Dr Maria Szonert-Binienda (Kongres Polonii Amerykańskiej, ŚRBnP): Reprezentacja Polonii w Polskim Parlamencie - uwarunkowania polityczne, prawne i organizacyjne.

Godz. 12.00-12.20 Dyskusja

Godz. 12.20-14.40 Znaczenie Kościoła katolickiego w kreowaniu przywództwa polonijnego (panel II, moderator – prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki)

Dr Zbigniew Tomasz Klimaszewski (ŚRBnP): Ksiądz dr Bolesław Domański – przywódca duchowy i polityczny polskiej mniejszości narodowej w Niemczech.

Ks dr hab. Józef  Szymański (ŚRBnP): Rola Polskiej Misji Katolickiej we Francji w okresie międzywojennym w zachowaniu i obronie narodowych i religijnych wartości wychodźstwa polskiego.

Ks. dr Adam Romejko (Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański): Duszpasterstwo polskie jako przestrzeń instytucjonalizacji życia polonijnego w Wielkiej Brytanii.

Ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej (Towarzystwo Chrystusowe Poznań, GWSP im. Hlonda w Mysłowicach, wykłady zlecone WT UAM, ŚRBnP): Chrystusowcy w posłudze Polakom w USA.

Ks. dr Roman Nir (Instytut Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago, ŚRBnP): Działalność Pastoralnego Apostolatu Polskiego w USA.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski): Wkład polskiego duchowieństwa w tworzenie i podtrzymywanie wspólnot, organizacji i instytucji polonijnych w Wisconsin (na przykładzie diecezji La Crosse).

Mgr Paweł Glugla (Uniwersytet Rzeszowski): Przywództwo duchowe Misjonarzy na wschodzie Europy – wczoraj i dziś.

Godz. 14.40-15.00 Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad

GODZ. 16.00 – Walne Zebranie członków ŚRBnP


13 CZERWCA (sobota)

Godz. 9.00-11.00 Wybrane problemy przywództwa polonijnego w krajach pozaeuropejskich (panel III, moderator – prof. UMK dr hab. Jacek Knopek )

Dr Norbert Wójtowicz (IPN, ŚRBnP): Konstanty Zygfryd Hanff i Organizacja Bojowa Wolna Polska, próba integracji czy dezintegracja środowisk polonijnych?

Ks. dr Zdzisław Malczewski (Polska Misja Katolicka w Brazylii): Czy można mówić o przywództwie wśród Polonii brazylijskiej? Próba zarysowania problematyki.

Mgr Magdalena Patatyn (UKSW): Emigracyjna działalność Romana Sanguszki. Początek działalności nowego środowiska polonijnego.

Dr Renata Siuda-Ambroziak (CESLA Uniwersytet Warszawski): Przywództwo polonijne w Brazylii – casus Caxias do Sul (Henrique e Alzira Gayeski).

Prof. UMK dr hab. Wojciech Olszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Historyczno-społeczne uwarunkowania przywództwa kulturowego w polskiej diasporze na Syberii.

Mgr Wioleta Sattarov (UKSW): Tożsamość narodowa członków Polonia – Azerbejdżan.

Mgr Robert Mieczkowski (UKSW): Praca emigracyjna Stanisława Żochowskiego, jako przykład przywództwa polonijnego w Australii.

Godz. 11.00-11.20 Dyskusja

Godz. 11.20 - 11.40 Przerwa na kawę

Godz. 11.40-14.00 Wybrane problemy przywództwa polonijnego w krajach Europy Zachodniej (panel IV, moderator – prof. UMK dr hab. Jacek Knopek)

Dr Adam Buława (UKSW): Znaczenie powstania styczniowego 1863-1864 r. w biografiach XIX-wiecznych przywódców emigracyjnych (Ludwik Mierosławski, Józef Wysocki, Zygmunt Miłkowski, Walery Wróblewski).

Dr Elżbieta Later Chodyłowa (ŚRBnP): Przemiany wartości u ważniejszych przywódców i grup przywódczych polskich  oraz polonijnych w krajach skandynawskich w XX i XXI wieku.

Dr hab. Arnold Kłonczyński (Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego): Przywódcy polskiego środowiska emigracyjnego w Szwecji w latach 1945 – 2004 i ich aktywność na rzecz zachowania tożsamości narodowej emigrantów.

Mgr Aneta Herman (UKSW): Stefan Kaczorowski - prezes Stronnictwa Pracy na Wychodźstwie.

Mirosław Jacek Kucharski (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK Toruń, ŚRBnP): Kongres Polonii Francuskiej. Nowe zadania w procesie kształtowania tożsamości.

Monika Obrębska: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji – historia i perspektywy.

Joanna Kustowska (Uniwersytet Szczeciński): Manipulacja wizerunkiem Polski przez brytyjski dziennik "The Guardian" na przykładzie  wyborów parlamentarnych w Polsce w 2005 i 2007 roku.

Godz. 14.00-14.30 Dyskusja i zakończenie obrad konferencji

Kontakt dla mediów :

Aneta Hoffmann – członek ŚRBnP, tel. 570 99 20 20; email : aneta.hoffmann@kresyhistorii.pl 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.