Czytasz i klikasz - bądź blisko Polski gdziekolwiek jesteś!

Kwintesencja integracji

opublikowano: 18 listopada 2016
Kwintesencja integracji

Fundusze Europejskie kojarzymy przede wszystkim ze wsparciem dla poszczególnych krajów. Równolegle, choć na mniejszą skalę, realizowane są programy międzynarodowe: Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej działają w całej Unii Europejskiej. Dają możliwość czerpania z doświadczeń partnerów z zagranicy i wspólnego rozwiązywania problemów oraz realizacji wspólnych inwestycji.

Dofinansowanie otrzymują tylko działania podejmowane wspólnie przez partnerów z różnych krajów, a decyzje o wyborze projektów zapadają wspólnie w międzynarodowym gronie. Projekty współrealizują głównie władze samorządowe, instytucje edukacyjne i uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe. Z ich efektów korzystają obywatele wszystkich krajów, które biorą w nich udział.

Współpraca sąsiedzka

Wspólnie z Niemcami, Czechami, ze Słowacją i z Litwą bierzemy udział w sześciu programach współpracy na obszarach przylegających do granic. W każdym planowane są inwestycje pozwalające na zachowanie, rozwój i promocję wspólnego dziedzictwa przyrody oraz kultury. Mają one przyczynić się do rozwoju rekreacji i turystyki przy wykorzystaniu potencjału instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych.

Kolejną grupą wspólnych przedsięwzięć są inwestycje w połączenia drogowe terenów znajdujących się bezpośrednio przy granicach państwowych. Część działań będzie też pomagała w integracji mieszkańców obu stron granic. Będą to np. kursy językowe, wspólne targi pracy czy pikniki i inne imprezy lokalne.

Grupy interesów

Druga część programów umożliwia współpracę wybranych regionów kilku państw, które łączą wspólne problemy, wyzwania i szanse rozwoju. Dwa programy — Południowy Bałtyk i Region Morza Bałtyckiego — pozwolą na wsparcie ochrony i promocji natury oraz kultury, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy i innowacyjności przedsiębiorstw, a także współpracy międzyinstytucjonalnej.

Z kolei celem programu Europa Środkowa jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony z tego obszaru, uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy.

Wspólne wyzwania

Najszerszy zasięg mają programy międzynarodowe. Mogą być realizowane przez partnerów z wszystkich krajów UE, a także niektórych spoza niej, np. Szwajcarię, Norwegię. Interreg umożliwia współpracę w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych nad wybraną dziedziną polityki regionalnej, np. badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami.

ESPON 2020 promuje rozwój i współpracę w całej Unii poprzez dostarczanie wyników badań, transfer wiedzy oraz informacji dla przedstawicieli władz publicznych oraz innych podmiotów zajmujących się kształtowaniem polityk na wszystkich szczeblach.

Monika Niewinowska

 

W PIGUŁCE

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej dzielą się na trzy typy:

• transgraniczne, realizowane na obszarach przylegających do granic państwowych;

• transnarodowe, realizowane w wybranych regionach kilku państw, które łączą wspólne problemy, wyzwania i szanse rozwoju (np. Morze Bałtyckie);

• program międzyregionalny, w którym projekty mogą być realizowane w dowolnych regionach Unii Europejskiej.

Każdy z programów obejmuje co najmniej dwa państwa Unii. Głównym adresatem są władze samorządowe, instytucje edukacyjne i uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe. Planowane i realizowane przedsięwzięcia dotyczą takich dziedzin jak transport, środowisko, edukacja, turystyka czy przedsiębiorczość. Polska aktywnie uczestniczy w 13 programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, których wspólny unijny budżet wynosi ponad 1,8 mld euro.

Więcej informacji znajdziesz na www.ewt.gov.pl.

 

 

powrót

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła