Czytasz i klikasz - bądź blisko Polski gdziekolwiek jesteś!

Miks nauki z biznesem

opublikowano: 17 czerwca 2016
Miks nauki z biznesem

Gdyby naukowcy pracowali do szuflady, a przedsiębiorcy oferowali tylko znane i sprawdzone produkty, świat nie miałby szansy pójść do przodu. Tylko współpraca tych dwóch środowisk umożliwia postęp

Stwierdzenie, że współpraca nauki z biznesem to recepta na innowacje, brzmi jak banał, jednak przez wiele lat relacje między tymi dwoma środowiskami prawie nie istniały. Stopniowy zanik zaczął się w okresie transformacji ustrojowej i na przełamanie lodów trzeba było czekać dobrych kilkanaście lat. Jednym z impulsów były Fundusze Europejskie. Z unijnych dotacji finansowano inkubatory i parki technologiczne, których zadaniami były: stwarzanie firmom dobrych warunków rozwoju oraz integracja środowisk biznesowych i naukowych. Dofinansowano też programy praktyk dla młodych naukowców, co miało otworzyć im oczy na realne potrzeby firm i warunki, w jakich funkcjonują. Wszystkie te działania przynoszą efekty, przedsiębiorcy i naukowcy coraz częściej mówią tym samym językiem i realizują wspólne projekty. A nowe fundusze dają nowe możliwości. Dotacje przewidziane są w programie krajowym Inteligentny Rozwój i w programach regionalnych. Różnią się przede wszystkim skalą i poziomem innowacyjności dotowanych projektów.

Wspólne przedsięwzięcia

Z obu wspomnianych źródeł udzielane jest dofinansowanie na realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych firm i ośrodków naukowych. Ich efektem ma być wypracowanie nowego lub znacznie ulepszonego produktu, procesu albo usługi. Mogą one być wynikiem badań przemysłowych, czyli działań opierających się na nowej wiedzy czy umiejętnościach. Drugą opcją są eksperymentalne prace rozwojowe rozumiane jako zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy oraz umiejętności. Dofinansowaniu podlega faza badań, aż do przygotowania pierwszej produkcji. Mogą one obejmować budowę prototypów, a także linii pilotażowych, zwłaszcza kiedy są konieczne do uzyskania dowodu. Warunkiem udzielenia wsparcia jest wdrożenie wypracowanych rozwiązań do działalności gospodarczej, co jest rozumiane jako wprowadzenie ich do oferty, sprzedaż innym podmiotom lub udzielenie im licencji na ich użytkowanie.

Własne inwestycje

Programy regionalne i program krajowy Inteligentny Rozwój stwarzają też możliwość dofinansowania inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Warunkiem jest to, aby służyła ona prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Ich przeznaczeniem jest przede wszystkim tworzenie działów B+R w firmach. Wymagane jest, aby przedsiębiorca dowiódł, że będzie w stanie efektywnie je wykorzystywać, dlatego np. wnioskując o dofinansowanie, powinien przedstawić:

• opisany w agendzie badawczej zakres prac badawczo-rozwojowych, które przedsiębiorstwo zamierza realizować na wybudowanej lub zmodyfikowanej infrastrukturze, dobór i plan wykorzystania tej infrastruktury;

• zdolność przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R, w tym potencjał kadrowy, doświadczenie w prowadzeniu prac B+R;

• planowany poziom nakładów na działalność B+R w stosunku do poziomu nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.

Monika Niewinowska

 

W PIGUŁCE

Wybrane dotacje na badania i rozwój

PROGRAM KRAJOWY: Inteligentny Rozwój, www.poir.gov.pl

INSTYTUCJA: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, www.ncbr.gov.pl

DOTACJE:

1. „Szybka ścieżka”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

2. „Demonstrator”, poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

INSTYTUCJA: Ministerstwo Rozwoju, Departament Innowacji, www.mr.gov.pl

DOTACJA: działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

PROGRAMY REGIONALNE

• informacje w wyszukiwarce dotacji dostępnej pod www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

• w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, których lista znajduje się na stronie www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty

 

 

powrót

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła