Czytasz i klikasz - bądź blisko Polski gdziekolwiek jesteś!

Nauka dla biznesu

opublikowano: 4 listopada 2016
Nauka dla biznesu

Podejście, zgodnie z którym studia służą zdobywaniu wiedzy, a praca zdobywaniu zawodu, odchodzi do przeszłości. Wyższe uczelnie modernizują programy nauczania, wzbogacają swoją ofertę, wprowadzają staże dla studentów i współpracują z przedsiębiorcami, a wszystko przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich

Wybierając kierunek studiów i uczelnię, warto się kierować nie tylko opinią o poziomie nauczania, lecz również dostępnością dodatkowej oferty zajęć praktycznych czy staży zawodowych. Na działania mające na celu kompleksową zmianę podejścia do nauczania na poziomie wyższym i doktoranckim przeznaczone jest ponad 1,25 mld euro z Funduszy Europejskich, dostępnych w programie Wiedza Edukacja Rozwój. Już teraz realizowanych jest 178 takich projektów, o łącznej wartości bliskiej 400 mln zł.

Student bliżej pracodawcy

Obecnie 71 uczelni w całym kraju realizuje projekty, dzięki którym ich studenci już podczas studiów nabywają umiejętności i doświadczenia oczekiwanego przez późniejszych pracodawców. Dzięki unijnemu dofinansowaniu szkoły wyższe podejmują współpracę z przedsiębiorcami. Wspólnie opracowują programy kształcenia dostosowane do realnych potrzeb rynku pracy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możliwe jest nawet uruchamianie zupełnie nowych kierunków studiów.

Coraz częściej proponuje się prowadzenie zajęć ze studentami również praktykom — i tych przewidzianych programem, i tych dodatkowych, w formie szkoleń czy warsztatów. Organizowane są także zadania dla studentów realizowane w formie zespołów projektowych. Mają też organizowane wizyty studyjne u pracodawców. To bardzo cenne doświadczenie, pozwalające młodym ludziom naocznie się przekonać, na czym polega praca w określonych zawodach i na różnych stanowiskach.

Bardzo ważnym i popularnym elementem projektów dla studentów jest umożliwianie przez uczelnie odbycia stażu zawodowego. Oferują go wszystkie uczelnie realizujące obecnie projekty dofinansowywane z programu Wiedza Edukacja Rozwój.Młodzi ludzie mogą także brać udział w programach realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo wspierana jest działalność pomagająca absolwentom znaleźć pracę, realizowana np. przez akademickie biura karier.

Praktyczny doktorat

W programie Wiedza Edukacja Rozwój przewidziane jest również wsparcie dla doktorantów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowuje właśnie programy studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach. Prace są realizowane we współpracy z przedstawicielami środowiska akademickiego, naukowego oraz przy aktywnym udziale przedstawicieli pracodawców lub organizacji pracodawców. Ważnym aspektem opracowywanych programów będzie uwzględnienie treści istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym zapewnienie możliwości wprowadzenia na rynek rezultatów studiów doktoranckich. Programy będą dotyczyły studiów doktoranckich dla wszystkich obszarów kształcenia, zarówno ukierunkowanych na jedną konkretną dziedzinę, jak i interdyscyplinarnych oraz międzynarodowych.

Monika Niewinowska

W PIGUŁCE

Szukaj informacji

Listę szkół wyższych, które realizują projekty obejmujące działania opisane w artykule, można znaleźć na portalu www.MapaDotacji.gov.pl. W opcjach wyszukiwania zaawansowanego wybierz:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, a potem działania:

• 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

• 3.2 Studia doktoranckie

• 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Informacji na temat projektów realizowanych na rzecz studentów i doktorantów powinny też udzielać rektoraty i dziekanaty.

Więcej informacji na temat Funduszy Europejskich znajdziesz na portalu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl oraz w bezpłatnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

powrót

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła