Czytasz i klikasz - bądź blisko Polski gdziekolwiek jesteś!

Nowe szanse dla średnich miast

opublikowano: 10 lipca 2017
Nowe szanse dla średnich miast

Życie w mniejszej miejscowości ma wiele zalet… pod warunkiem, że jest w niej praca, są szanse na rozwój i przyjazna infrastruktura. Pakiet dla miast ma doprowadzić do podniesienia jakości życia w średnich miastach

Dane pokazują, że wiele średnich miast od lat traci funkcje społeczne i gospodarcze. Stają się mniej atrakcyjne do życia i inwestowania, co tylko nakręca spiralę problemów. Trend ten zauważyło Ministerstwo Rozwoju i postanowiło się z nim zmierzyć. W efekcie powstał pakiet dla średnich miast – zestaw instrumentów wsparcia finansowany ze środków publicznych, w tym z funduszy unijnych. Pakiet skierowany jest do 255 polskich miast. Priorytetowo będą traktowane 122 spośród nich, z uwagi na skalę trudności, z jakimi się borykają. Budżet działań zaplanowanych na najbliższe lata wynosi ok. 2,5 mld zł.

Oferta dla samorządów

Miasta średnie są często niedoinwestowane. Brakuje nowych sieci ciepłowniczych (te, które są, często od lat nie były remontowane), efektywnych energetycznie budynków wielorodzinnych. W wielu miejscach spotkamy zdegradowane tereny poprzemysłowe. Z myślą o tych problemach dotacje dla miast zaplanowano w Programie Infrastruktura i Środowisko. Inną propozycją jest Fundusz Inwestycji Samorządowych. Do końca sierpnia br. samorządy mogą zgłosić do niego swoje potrzeby inwestycyjne.

Ministerstwo Rozwoju zaoferowało miastom pomoc doradców oraz szkolenia na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. Taka forma współpracy między samorządami a inwestorami przynosi obu stronom wiele korzyści. Są to jednak duże i skomplikowane inwestycje, których dotąd w Polsce nie było zbyt wiele. Efekt edukacyjny przyświeca również konkursom w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Dzięki nim także w miastach średnich odbędą się szkolenia, m.in. pracowników służby zdrowia, szkolnych poradni psychologicznych czy też ośrodków pomocy społecznej.

Oferta dla inwestorów

Miejsca pracy w średnich miastach tworzą inwestorzy. Dlatego w ramach Pakietu przygotowano dla nich zachęty. Należą do nich specjalne konkursy(lub preferencje) w programach Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Polska Wschodnia (POPW) – firmy lokujące swoje zakłady w średnich miastach mają większe szanse zdobyć atrakcyjne dotacje na takie inwestycje. We wrześniu ruszy konkurs w POIR na inwestycje wprowadzające na rynek nowe produkty opracowane dzięki badaniom naukowym (poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”). W lipcu trwa podobny konkurs dla firm – na inwestycje w pięciu wschodnich regionach (poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP). Dużą zachętą dla inwestorów jest także możliwość współpracy ze szkołami w kształceniu uczniów, finansowana z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Daje to firmom dostęp do wykwalifikowanych kadr, a uczniom – możliwość zdobycia doświadczenia zawodowegow trakcie nauki oraz zatrudnienie po jej ukończeniu.

Agnieszka Lewandowska, Monika Niewinowska

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.mr.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

Rozmowa z prezydentem miasta Starachowice Markiem Materkiem

Z jakimi problemami mierzy się miasto Starachowice?

Mamy typowe problemy, z którymi borykają się miasta tej wielkości: odpływ ludności, starzenie się społeczeństwa, ale również wewnętrzne dysproporcje rozwojowe, które przekładają się np. na zły stan przestrzeni publicznych, dróg, budynków. Niestety budżet gminy nie wystarcza na wykonanie wszystkich niezbędnych inwestycji.

Co jest potrzebne Starachowicom, żeby miasto mogło się dynamiczniej rozwijać?

Jest wiele czynników, począwszy od ograniczenia biurokracji, na uproszczeniu procedur skończywszy. Poza dodatkowymi środkami finansowymi w budżecie, na pewno współpraca różnych instytucji, organizacji oraz przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w naszym mieście. Szansy na rozwój upatrujemy także w prowadzonej przez nas rewitalizacji. Cała reszta zależy już od konsekwencji, wytrwałości i naszej determinacji.

Jakie działania państwo podejmują?

Obecnie jednym z najważniejszych działań prorozwojowych jest rewitalizacja, którą zdecydowaliśmy się przygotować i przeprowadzić przy ścisłej współpracy z mieszkańcami miasta. Zagospodarowanie zdegradowanych obiektów i przestrzeni publicznych powinno pobudzić potencjał gospodarczy i turystyczny naszego miasta.

Czy pakiet dla miast średnich może wesprzeć państwa działania?

Dedykowane w ramach programów krajowych wsparcie to dla miasta takiego jak Starachowice szansa na realizację wielu przedsięwzięć, więc na pewno będziemy aplikować o fundusze. Z uwagą przyglądamy się również Funduszowi Inwestycji Samorządowych.

 

powrót

 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła