Polska na poważnie - spotkania autorskie z prof. Janem Żarynem na Pomorzu

opublikowano: 2 grudnia 2013

Czy polityka historyczna jest potrzebna? Co różniło chadeków i narodowców? Dlaczego polscy katolicy ratowali Żydów? Jak działała „czerwona dyplomacja” wokół Stolicy Apostolskiej? Kiedy skończyła się „bezkompromisowa inteligencja”? Czy Polska to pole niczyje? Jak wyglądał sojusz Kościoła z „Solidarnością”? Jakie były drogi polskich prymasów? Dlaczego bohaterowie polskiego podziemia nie złożyli broni w 1945 r.? Na te – i nie tylko – pytania odpowiada prof. Jan Żaryn w najbardziej osobistej ze swoich książek.

Najbardziej osobistej, bo z „Polski na poważnie” dowiemy się także, jak dzisiejszy profesor skłonił całą szkołę do spotkania z Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymki do Polski lub jak jeździł autostopem po Europie.

W rozdziale „Pamiętam więc jestem” Jan Żaryn wspomina przyjaciół i bliskich współpracowników, łącząc „wielką historię” z doświadczeniem osobistym. Książka   zawiera m.in. pośmiertną ocenę polityki Tadeusza Mazowieckiego.

Na kartach „Polski na poważnie” znajdziemy zarówno analizę polityki historycznej, jaką prowadzić powinna Polska jako nowoczesne i silne, ale zakorzenione w swej tradycji państwo, jak i sylwetki niezłomnych, najczęściej zapomnianych patriotów – działaczy społecznych, polityków, kapłanów, „Żołnierzy Wyklętych” na poważnie traktowali polskie obowiązki.

Autor książki prof. Jan Żaryn to profesor historii, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej (2006–10 dyrektor pionu edukacyjnego IPN), redaktor naczelny miesięcznika „wSieci Historii”, komentator życia publicznego, jeden z liderów katolickiej opinii publicznej w Polsce. Badacz dziejów najnowszych, zwłaszcza historii Kościoła katolickiego, obozu narodowego i chrześcijańsko-demokratycznego, emigracji politycznej, aparatu bezpieczeństwa PRL oraz stosunków polsko-żydowskich w XX w. Autor, współautor lub redaktor książek, m.in. Kościół, naród, człowiek, czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku; Taniec na linie nad przepaścią. Organizacja Polska na wychodźstwie i jej łączność z krajem w latach 1945 – 1955; Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989); Kościół w PRL.

Jan Żaryn jest prezesem Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, koordynatorem Rady Programowej Ruchu Społecznego im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, członkiem Rady Programowej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, przewodniczącym Komisji Historycznej Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, Komitetu Budowy Pomnika Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie, Rady Programowej Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej oraz Kapituły Nagrody im. Jacka Maziarskiego, przewodniczącym Rady Programowej serii wydawniczej absolwentów historii UKSW „W służbie Niepodległej”. W 2009 r. został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Spotkania autorskie z prof. Janem Żarynem, promocja książki "Polska
na poważnie":

 Gdańsk - piątek 6 grudnia, godz. 18, Sala Akwen, budynek NSZZ
"Solidarność", ul. Wały Piastowskie 24.
Gdynia - sobota 7 grudnia, godz. 15, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 33.
Lębork -  sobota 7 grudnia, godz. 19, Aula Jana Pawła II przy Sanktuarium św. Jakuba, ul. Basztowa 8.

ASG 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła