Czytasz i klikasz - bądź blisko Polski gdziekolwiek jesteś!

"Sieci": Eksmisja za przemoc domową

opublikowano: 4 grudnia 2020
"Sieci": Eksmisja za przemoc domową lupa lupa
Fratria

O wchodzącej w życie 30 listopada ustawie antyprzemocowej, skutecznej ochronie ofiar i działaniach pomocowych podejmowanych przez Fundusz Sprawiedliwości − mówi Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, w rozmowie z Bartoszem Życińskim.

Na łamach tygodnika „Sieci” poruszona zostaje kwestia nowej ustawy antyprzemocowej. Wiceminister Marcin Romanowski podkreśla, że… to absolutnie przełomowa ustawa. Polska dołącza do krajów, w których ofiary przemocy domowej mogą liczyć na natychmiastową skuteczną pomoc. Omawia też dane dotyczące przemocy domowej:

Według statystyk policji rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową […]. Polska na tle „postępowych” krajów wyróżnia się znacząco niższym poziomem tego typu przestępczości […]. Niemniej jednak zjawisko to narasta w czasie pandemii […]. Dotychczasowe regulacje antyprzemocowe, autorstwa najpierw lewicy, a potem liberałów z PO, nie działały dobrze. Sądy w sprawach dotyczących przemocy domowej orzekały stanowczo zbyt wolno. Dlatego mogło powstać przekonanie, że kobiety są niedostatecznie chronione. Ministerstwo jednak to zmieniło.

Wiceminister sprawiedliwości wypowiada się również na temat ostatnich wydarzeń:

Żaden rząd wcześniej nie zadbał o kobiety tak jak my. Dlatego ciężko w tym kontekście komentować akty wandalizmu, które nie mają nic wspólnego z manifestowaniem swojego niezadowolenia w ramach demokratycznego państwa. Wyjaśnia również różnicę pomiędzy konwencją stambulską a nową ustawą: − Konwencja stambulska w swojej warstwie ideologicznej opiera się na założeniu, że przemoc wobec kobiet jest uwarunkowana społecznie i kulturowo lub jest manifestacją nierównego stosunku sił pomiędzy kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków, co doprowadziło do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji tych ostatnich. Założenia te zostały skonstruowane wyłącznie na potrzeby propagandy ideologicznej, o czym świadczy ich całkowite oderwanie od rzeczywistych problemów społecznych.

Wiceminister Romanowski informuje też, że w ramach ustawy antyprzemocowej… policja dostała nowe uprawnienie. Funkcjonariusz podejmujący interwencję związaną z przemocą domową oceni, czy osoba stosująca przemoc fizyczną stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeśli będzie takie niebezpieczeństwo, policjant wyda bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy […]. Wobec sprawcy przemocy policjant będzie mógł również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja będzie też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do nałożonych sankcji.

Wiceminister sprawiedliwości wskazuje również, jaką pomoc można otrzymać z Funduszu Sprawiedliwości: − […]ośrodki funduszu oferują też pomoc psychologiczną ofiarom przemocy. Ponadto działa w nich pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ofiara przemocy domowej otrzymuje w nich jednak nie tylko wsparcie prawne. Fundusz pomaga jej odbudować życie, przekwalifikować się, zdobyć nowe kompetencje. Izolacja sprawcy to pierwszy krok do przerwania spirali przemocy. Ważną rolę w tym systemie odgrywają sądy. Od ich sprawności w stosowaniu przepisów zależy bowiem, czy wpłyną one w dłuższej perspektywie na spadek liczby przestępstw. To, co jest jednak niezaprzeczalne, to to, że niezależnie od liczby takich przypadków ofiara otrzymuje od funduszu realną i skuteczną pomoc.

Więcej w najnowszym numerze „Sieci”, w sprzedaży od 30 listopada br., także w formie e-wydania na http://www.wsieciprawdy.pl/e-wydanie.html.

Zapraszamy też do subskrypcji tygodnika w Sieci Przyjaciół – www.siecprzyjaciol.pl i oglądania ciekawych audycji telewizji wPolsce.pl. 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła