Czytasz i klikasz - bądź blisko Polski gdziekolwiek jesteś!

"Sieci": Polityk musi się liczyć ze zmianami

opublikowano: 14 września 2020
"Sieci": Polityk musi się liczyć ze zmianami lupa lupa
Fratria

Obecną sytuację na rynku pracy można ocenić w kategorii umiarkowanego optymizmu. Nie ma w chwili obecnej przesłanek wskazujących na ryzyko wzrostu poziomu bezrobocia w Polsce na koniec roku ponad aktualną średnią unijną, czyli 7,2 proc. – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej w rozmowie z Dorotą Łosiewicz na łamach nowego wydania tygodnika „Sieci”.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podsumowuje dotychczasową politykę społeczną rządu i jej osiągnięcia. Mówi m.in. o efektach programu 500+.

Z programu korzysta obecnie 6,5 mln polskich dzieci, a do portfeli rodzin trafiło dotychczas ponad 121 mld zł. To potężna inwestycja w polskie rodziny. Warto również podkreślić, że po wprowadzeniu świadczenia wychowawczego zdecydowanie spadł wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym wśród dzieci. Dla mnie jednak, poza twardymi danymi, istotna jest informacja, jaką otrzymuję od rodzin podczas licznych spotkań, które odbywam w całym kraju. Dzisiaj Polacy wiedzą, że czeka ich dobra przyszłość i że mogą spać spokojnie.

Minister Marlena Maląg wyjaśnia również plan resoru na przeciwdziałanie negatywnym skutkom koronawirusa.

W ramach rządowej tarczy antykryzysowej wprowadziliśmy dotychczas wiele rozwiązań, które realnie ochroniły miliony miejsc pracy. Przygotowaliśmy rozwiązania umożliwiające skorzystanie przez rodziców i opiekunów z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zapewniliśmy możliwości wykonywania pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu. Uzgadniamy z Radą Dialogu Społecznego zasady zaimplementowania na stałe do Kodeksu pracy instytucji pracy zdalnej. Kolejnym z naszych priorytetów jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania domów pomocy społecznej poprzez zagwarantowanie bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom tych placówek. Zadanie to realizujemy, przekazując środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników, a także zakup środków ochrony osobistej.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej omawia także przygotowywaną przez rząd strategię demograficzną.

Nie ulega wątpliwości, że demografia to dziś ogromne wyzwanie, nie tylko dla Polski, lecz także dla innych państw. W związku z tym pan premier w swoim exposé zapowiedział powstanie strategii demograficznej. Powołał w tym celu pełnomocnika rządu ds. polityki demograficznej. Aktualnie trwają prace nad dokumentem, który zakłada 11 priorytetów strategicznych, takich jak np. finanse, rynek pracy i opieka nad dziećmi, zdrowie, aktywny ojciec, edukacja czy aktywne społeczeństwo. Jego zasadniczym celem jest zwiększenie dzietności w Polsce w wysokości zbliżonej do 2,1 dziecka na kobietę. Pozwoli to na zagwarantowanie zastępowalności pokoleń. Należy również zaznaczyć, że kształtowanie się zjawiska demograficznego to proces złożony i długofalowy. Zdecydowanie zgadzam się ze stanowiskiem pana premiera, że państwo dbające o przyszłość powinno stawiać na pierwszym miejscu rodzinę.

Cały wywiad z minister Marlena Maląg w najnowszym numerze „Sieci” dostępnym w sprzedaży od 14 września br., także w formie e-wydania na https://www.wsieciprawdy.pl/aktualne-wydanie-sieci.html.

Zapraszamy też do subskrypcji tygodnika w Sieci Przyjaciół – www.siecprzyjaciol.pl i oglądania ciekawych audycji telewizji wPolsce.pl. 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła