Czytasz i klikasz - bądź blisko Polski gdziekolwiek jesteś!

Wszystkie zwiastuny nadejścia Zbawiciela

opublikowano: 20 grudnia 2013

W najnowszym numerze tygodnika „wSieci” Grzegorz Górny pisze o przepowiedniach nadejścia Mesjasza. 

- Zaskakujący jest fakt, że nie tylko Żydzi oczekiwali wówczas pojawienia się kogoś niezwykłego. Tacyt w swoich „Historiach” pisał: „Większość była przekonana, że w starożytnych księgach kapłanów stało napisane, iż w tym mniej więcej czasie Wschód wzrośnie w potęgę. I że z Judei wyjdą władcy świata”. Podobnie pisał Swetoniusz w żywocie Wespazjana: „Wszędzie na Wschodzie ogarnęła umysły myśl: trwałe i starożytne przekonanie, według którego w los świata miało być wpisane, iż w owym czasie z Judei pojawią się władcy świata”. Jak wykazały ostatnio badania archeologiczne, astrologowie babilońscy oczekiwali narodzin „władcy świata” w 7 r. p.n.e. Właśnie w tym roku najprawdopodobniej urodził się Jezus (mnich Dionizy Mniejszy, który w 533 r. ustalał początek naszej ery, pomylił się bowiem o 6–7 lat) – tłumaczy publicysta tygodnika „wSieci”.

Grzegorz Górny, pisząc o stanowisku teologów i głów Kościoła wobec zawartych w „Biblii” proroctw, wskazuje: „Protestancki teolog Josh McDowell utrzymuje, że w Starym Testamencie znajduje się 456 proroctw zapowiadających nadejście Mesjasza. Rabin Chil Slostowski z Dubna, którego studia nad Biblią doprowadziły do wiary w Jezusa, odnalazł w księgach starotestamentalnych ponad 200 zapowiedzi mesjańskich, które wypełniły się w Chrystusie”.

Grzegorz Górny wyjaśnia, w jaki sposób stosunek Żydów do nauk Jezusa doprowadził na początku naszej ery do rozłamu: „Osoba i misja Jezusa sprawiły, że w I stuleciu doszło do rozłamu wśród Żydów. Po zburzeniu świątyni jerozolimskiej i wygnaniu Izraelitów z Ziemi Świętej wyłoniły się z tradycji biblijnej dwa równoległe nurty: chrześcijaństwo oraz judaizm rabiniczny, który w nowych warunkach musiał przeorientować dotychczasowe życie religijne. Wyrazem tej nowej koncepcji judaizmu (bez świątyni, bez kultu i bez kapłanów) stał się Talmud. Zdefiniował on swą tożsamość w dużej mierze w opozycji wobec chrześcijaństwa. Wśród Żydów zaczął obowiązywać niepisany zakaz czytania Nowego Testamentu oraz dyskutowania z gojami na tematy religijne, zwłaszcza zaś o Chrystusie. Każdy Żyd, który przyjął chrzest, automatycznie stawiał się poza obrębem narodu”. 

Więcej o zwiastunach związanych z nadejściem Chrystusa pisze Grzegorz Górny w artykule „Proroctwa

spełniły się w Betlejem” w najnowszym numerze tygodnika „wSieci”, w sprzedaży od 16 grudnia br., także w formie e-wydania.  Tygodnik „wSieci” jest też dostępny w nowych, wygodnych  formatach EPUB, MOBI i PDF, które idealnie dopasowują się do urządzeń takich jak telefony, tablety i czytniki e-booków. Szczegóły na http://www.wsieci.pl/e-wydanie.html. 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła